Általános szerződési feltételek

A megrendelés megerősítésével a vásárló egyetért a www.boho.hu internetes üzletben való vásárlás alább feltüntetett feltételeivel.
Ezt az internetes üzletet (a továbbiakban csak „üzletet“) az  alábbi társaság üzemelteti:  

A

PROLOGICA PP s. r. o.
Agátová 3406/7A
841 01 Bratislava
Szlovákia
Cégjegyzékszám: 52021441
Közösségi adószám (EU adószám): SK2120865483
Számlaszám (IBAN): CZ9220600000000001186396

A

„Adásvételi szerződés“ az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevőnek leszállítja a mennyiséget és fajtát illetően egyenként meghatározott árut, ezáltal átruházva rá a tulajdonjogot, valamint a vásárló kötelezettséget vállal, hogy kifizeti az áru vételárát.   

A

1. MEGRENDELÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

Minden, a www.bonu.hu internetes üzleten keresztül megvalósított megrendelés mindkét fél számára kötelező érvényű. A megrendelés elküldésével az ügyfél igazolja, hogy megismerkedett ezekkel a vásárlási és reklamációs feltételekkel. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele valamennyi, a rendszer által  kért adat és tartozék valós és teljes kitöltése és megadása a rendelés alkalmával.  Az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között a vevő részéről a rendelés elküldésével, az eladó részéről a rendelés felvételével jön létre. Az adatoknak a regisztráció során való megadásával, vagy az elektronikus megrendelés kitöltésével a  „vásárló“ egyetért azzal, hogy az eladó ezeket az adatokat a Törvénygyűjtemény  428/2002 sz., a személyes adatok védelméről szóló  törvénye értelmében használni fogja. 
"Az eladó“ kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az adatokat saját belső használat  céljából tárolja, és semmilyen esetben nem adja át ezeket egy harmadik személynek. 

A

2. LESZÁLLÍTÁSI  FELTÉTELEK ÉS SZÁLLÍTÁS

Az eladó kötelezettséget vállal, hogy: 

- a megrendelt árut a vevőnek a megrendelt fajtának, mennyiségnek és vételárnak megfelelően, valamint azon fizetési feltételek mellett szállítja le, amelyek a megrendelés napján érvényben voltak.

- az árut rendesen becsomagolva szállítja le, hogy szállítás közben ne következhessen be annak károsodása 

A

Az eladó nem felel:

- az áru késői leszállításáért, amely a posta, illetve az árufuvarozási társaság hibájából kifolyólag történt.

- az áru késői leszállításáért, amely a rosszul megadott átvevői cím miatt következett be

- a posta, illetve az árufuvarozási társaság mulasztása folytán megrongálódott küldeményért

A

A vevő kötelezettséget vállal, hogy:

- a megrendelt árut átveszi, ellenőrzi a csomagolás sértetlenségét

- megfizeti a teljes vételárat azon fizetési feltételek értelmében, amelyek a megrendelés elküldésének napján érvényben voltak

A

Abban az esetben, ha a vevő az árut nem veszi át (a megrendelés alapján), az eladó jogosan követelheti a kár megtérítését. Abban az esetben, ha az ügyfél  az első kézbesítés alkalmával nem veszi át az árut,  és újbóli kiszállítást kér, akkor úgy az első, mint a második kézbesítési alkalom anyagi terheit is állnia kell. A megrendelt termékek a termékek hozzáférhetősége és az eladó szállítási lehetőségeinek függvényében lesznek kiszállítva a lehető legrövidebb időn belül. Az áru kiszállításának átlagos ideje 3-15 nap között mozog. A Geis, Remax, UPS, DPD, GLS, DHL.

A megrendelt áru utánvétellel átvehető azon a címen, amelyet az ügyfél a megrendelés alkalmával adott meg. 

A

3. A TERMÉK ÁRA ÉS A TERMÉK KIFIZETÉSE

 internetes üzlet oldalán az árak ÁFÁ- val együtt vannak megadva. Az árat a megrendelés pontosítására küldött emailben mindig megerősítjük. Valamennyi akció a készlet erejéig tart, amennyiben azt a konkrét terméknél nem jelezzük máshogy. Az internetes üzletünkben feltüntetett árak a rendelés idejében érvényesek. Az áru kifizetése a következő módon történhet:

- fizetés utánvétellel: a termék ára készpénzben fizentendő az áru kézbesítésekor, amelyet a Szlovák Posta vagy a kurier szolgálat szállít ki

- banki átutalással a következő számlaszámra:  CZ9220600000000001186396

Az áru eladását az áruszámla igazolja, amelyet minden küldeményhez csatolunk, és amely egyben szállítási jegyzékként és garancialevélként is szolgál. 

A

4. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A webáruházon keresztül történő vásárlásnál a vásárló elfogadja az Internet lehetőségeit, és korlátait.
 A vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie. A bonu.hu nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (vírus, szoftverhiba, illetve internetes hiba).
 Amennyiben a bonu.hu  minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a bonu.hu  nem köteles kereskedelmi, adás-vételi szerződést kötni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 A bonu.hu jogosult, a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.

A

5. A RENDELÉS TÖRLÉSE

A vevőnek jogában áll törölni a rendelését bármiféle indoklás nélkül, bármikor a termék kiszállítása előtt, telefonon vagy elektronikus postán keresztül. Abban az esetben, ha a termék valamilyen felsőbb erőből kifolyólag, vagy a termék gyártásának megszüntetése miatt nem kerül kiszállításra, az eladó haladéktalanul értesíti a vevőt az elmaradt kiszállítás okáról. Az eladó köteles egy pót termék kiszállítását biztosítani. A vevőnek jogában áll a pót termék kiszállítását elutasítani, valamint az adott áru rendelését is törölni. A rendelés  törlésekor a termék árának, vagy annak egy részének a vevőnek való visszaszolgáltatására 15 napon határidőn belül kerül sor olyan módon, ahogyan sor került a fizetésre, amennyiben a vevő nem kéri másképp.

A

6. AZ ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

A Törvénykönyv 108/2000 sz. törvényének 12§-a értelmében a mi internetes üzletünkben az árut minden indokás nélkül, legkésőbb az átvételt követő 15 napon belül vissza lehet küldeni. Az árut arra a címre kell visszaküldeni, amely a visszaküldendő áruk részére van megadva, eredeti csomagolásban, hiánytalanul és megrongálatlan állapotban, anélkül, hogy használták volna. Visszaküldés esetén a szállítás költségei a vásárlót terhelik. 
Az utánvétel módján való visszaküldést nem fogadjuk el. A termék árát az ügyfélnek haladéktalanul, a visszaküldött áru ellenőrzése után szolgáltatjuk vissza. 

A

AZ ÁRU VISSZAKÜLDÉSÉNEK POSTACÍME

BONU.HU, PROLOGICA PP s. r. o. - GLS Depo
Pesti út 1
3553 Kistokaj
Magyarország

Az árut GLS futárral küldje el

A

7. REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

A vevőnek javasoljuk, hogy a küldeménynek  a postán való átvétele és kifizetése előtt a helyszínen ellenőrizze, hogy a küldemény nem károsodott -e. Nagyfokú károsodás esetén (szétszakadt csomagolás, deformáció, vagy más megrongálódás) esetén azt ajánljuk, hogy ne vegye át a küldeményt. 

A

Reklamáció esetén a vevő a vásárolt reklamált árut elküldi a cég címére. A csomagnak rendesen be kell lenni csomagolva és tartalaznia kell: a reklamált árut a tartozékaival együtt, az áruszámla fénymásolatát, a hiba leírását, valamint a vevő elérhetőségi adatait – visszaküldési cím, telefonszám, email. Az árut csomag formájában, vagy mint ajánlott levelet küldje el! Amennyiben az árut utánvétellel küldi, azt nem áll módunkban átvenni. A reklamált árunak tisztának kell lennie és mechanikusan nem lehet megrongálva.   

A

A reklamált áru szállításának költségeit a vevőtől az eladó felé a vevő állja. A postaköltséget és az egyéb díjakat nem szolgáltatjuk vissza.  A jogosult reklamáció véghezvitele után a visszaszállítás költségeit az eladó állja. 

A

Abban az esetben, ha az áru meghibásodására szavatosági időn belül kerül sor, a vevőnek jogában áll a keletkezett károsodás megszüntetésére. Abban az esetben, ha az áru hibája nem megszüntethető, a kézbesítő a hibás árut egy újra cseréli – vagy  megegyezés esetén más típusú árura, azzal, hogy az árkülönbözet kiegyenlítésre kerül hozzáfizetés vagy  visszatérítés formájában. 

A

A szavatosság nem vonatkozik az alábbi módon bekövetkezett meghibásodásokra: 

- természetes vagy nagymértékű mechanikus elhasználtság következtében

- az áru szennyeződése vagy bizonyos  részei karbantartásának elhanyagolása miatt

- az árunak olyan feltételek melletti használata, amelyek a hőmérséklet, a porosodás,a nedvesség, a környezet kémiai és mechanikus hatásai tekintetében nem felelnek meg azon körülményneknek, amelyek mellett az áru rendesen használható

- külső hatások, pl. esés vagy ütés által, az elektromos részeibe víz kerülése által

- amennyiben az árun nem hozzáértő személy végzett beavatkozást (szakszerűtlen javítás vagy módosítás)

- feszültségi túlterhelés esetén (pl. villámcsapás)

- az árunak a használati utasítással ellentmondó használata esetén

- mechanikus megrongálódással – szétszakadt, átvágott, hőhatás következtében megrongálódott áru, nem arányos fizikai bánsámód által megrongálódott áru,  az áru szándékos megkarcolása stb.

A

A szavatosság továbbá nem vonatkozik a következő esetekben keletkezett károsodásokra: 

- elemi csapások

- természeti katasztrófák

- erőszakos megrongálás

- időjárási feltételek

- vagy extrém és szokatlan feltételek melleti üzemeltetés során.

A

Nem jogosult reklamáció esetén az árut visszaküldjük a vevőnek az illetékes állásponttal. Az áru reklamációját az eladó felesleges halogatás nélkül intézi, maximum a vevő által érvényesített reklamáció napjától 30 napon belül.Jogos reklamáció intézése esetén a szavatossági idő a reklamáció idejével kitolódik. Amennyiben a reklamáció a törvényes szavatossági időn belül az árunak egy új árura való cseréjével megoldódott, akkor a szavatossági idő a reklamáció elintézésének időpontjától kezdődik újra. Az eladó a rekalmáció elintéséről telefonon, SMS -ben vagy emailben értesíti a vevőt, és saját költségén elszálítja azt a vevő címére. 

A

8. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME (GDPR)

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló  rendelete, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „ GDPR rendelet“) 13. cikkelye alapján az eladó a vásárlóval szembeni információs kötelezettségét, amely a vevő személyes adatainak felhasználásáról való tájékoztatásra vonatkozik az adásvételi szerződés teljesítésének céljából, valamint erről a szerződésről való tárgyalás során, illetve az eladó közjogi kötelességeinek teljesítése céljából, ezen dokumentum függeléke által teljesíti.

A

9. ÜZLETI ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE ÉS  A COOKIES HASZNÁLATA

A vevő egyetért azzal, hogy az eladó az áruval, a szolgáltatásaival, valamint a céggel kapcsolatos információkat, valamint üzleti  értesítéseket küldjön a vásárló email címére.  Az eladó a vásárlóval szembeni információs kötelezettségét a személyes adatainak az üzleti értesítések küldése céljából való felhasználására a GDPR rendelete 13. cikkelyéből kifolyólag ezen dokumentum függeléke által teljesíti. A vevő egyetért azzal, hogy a számítógépre Cookies kerül. Abban az esetben, ha a honlapon a vásárlást, valamint az eladónak az adásvételi szerződésből kifolyó kötelezettségeit a Cookiesnak a vásárló számítógépére való rárakása nélkül is meg lehet valósítani, a vevő a fenti mondat értelmében visszavonhatja a beleegyezését. A rendelés elküldésével a megrendelő megerősíti, hogy ezeket az általános vásárlói feltételeket elolvasta és velük teljes terjedelemben egyetért. 

A

FÜGGELÉK: A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI

A személyes adatok feldolgozásának esetére, amely az érintett személyek beleegyezésén alapul az üzleti értesítések küldözgetését illetően, valamint az internetes üzletember  más, direkt marketinges  tevékenysége  céljából.

A

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A KEZELŐ IDENTITÁSA ÉS AZ ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Az Ön személyes adatainak kezelője az PROLOGICA PP s. r. o., identifikációs száma: 52021441 (a továbbiakban csak "kezelő"). Elérhetőségi adatok: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava  elektronikus postacím: info@bonu.hu. A kezelő nem nevezte meg a személyes adatok védelmének megbízottját

A

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK TÖRVÉNYES OKA 

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka az, hogy Önnek a kezelő felé adott engedélye  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló  rendelete 6. törvénycikkének 1 bekezd. a) pontja, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „rendelet“) alapján  

A

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA

Az Ön személyes adatai az adópapírok, üzleti értesítések, az áru és egyéb marketing tevékenység Önnek való küldözgetése céljából vannak felhasználva

A kezelő részéről az automatikus individuális döntéshozatal nem valósul meg a rendelet 22. cikkelye értelmében.

A

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDÖTARTAMA

Az az időtartam, amely alatt az Ön adatai a kezelő által tárolva vannak, 5 év, legkésobb azonban addig tart, ameddig Ön a személyes adatainak feldolgozására való engedélyét vissza nem vonja (a feldolgozásnak erre a céljára). 

A

A SZEMÉLYES ADATOKAT TOVÁBBÁ MEGKAPJÁK

Az Ön személyes adatait a következő cégek kapják még meg: Bohemiasoft Kft. (a WEBAREAL eshop rendszer üzemeltetője), az Unihost Kft. (szerverek kezelője) a Casablanca INT Kft. (az adatközpont üzemeltetője), a Heureka Shopping Kft. (emailek feldolgozása a cég  elégedettséget vizsgáló emailes kérdőíveinek küldözgetésére), Collabim Kft. (marketinges tevékenységek nyilvántartása), Facebook Inc (szociális háló), Google+, Google Adwords, Google analytics, Pinterest, Instagram, Twitter, UPS (szállítmányozó társaság) Smartemailing, Global Payments s.r.o. (fizetési átjáró üzemeltetője).

A

AZ ADATOK SZUBJEKTUMÁNAK  JOGAI

A rendeletben foglalt feltételek értelmében jogában áll, hogy  a kezelőtől hozzáférést kérjen az Ön személyes adataihoz, továbbá, hogy kérje az Ön személyes adatainak javítását, illetve törlését,esetenként felhasználásuk korlátozását, az Ön személyes adatai felhasználása elleni tiltakozásának jogát, valamint az Ön személyes adatai átruházásának jogát

Jogában áll a kezelőtől bármikor visszavonni engedélyét a személyes adatainak felhasználását illetően. Az engedély ilyen megvonása nem érinti  az Ön személyes adatai felhasználásának törvényességét. Engedélyét az Ön személyes adatai felhasználását illetően az info@bonu.hu emailen keresztül mondhatja vissza. 

Amennyiben az az érzése, hogy az Ön személyes adatai felhasználása során a rendeletet megszegték, vagy ez folyamatban van, többek között jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Nem kötelessége megadni a személyes adatait. Az Ön  személyes adatainak megadása nem törvényes vagy szerződésbeli  kötelessége és nem is feltétele a szerződés megkötésének. ALTERNATÍV VITÁS RENDEZÉS

Abban az esetben, ha a Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó keresetét kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni helyesbítési kérelemmel. Ha az eladó a Vevő kérelmére az előző mondat szerint nemleges választ ad, vagy a megkeresésre a Vevő általi elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevőnek jogában áll alternatív vitarendezés kezdeményezésére javaslatot tenni. törvény 12. §-ában foglaltak szerint. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló törvény).
Az Eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldásának illetékes szerve (i) a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, amely a megadott célból a SOI Központi Felügyelősége, Nemzetközi Kapcsolatok és ARS osztály, Prievozská 32, postafiók címen érhető el. 29, 827 99 Bratislava, vagy elektronikusan az ARS @soi.sk vagy adr@soi.sk címen, vagy (ii) a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett másik illetékes jogi személy. Az engedélyezett szervezetek listája a következő weboldalon érhető el: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), míg a Vevőnek jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt ​​alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon. Ez nem érinti a bírósághoz fordulás lehetőségét. A vevő a (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) weboldalon elérhető online vitarendezési platformon javaslatot tehet fogyasztói jogvitája alternatív megoldására.
A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló törvény 12. § (3) bekezdése értelmében a Vevő alternatív vitarendezés kezdeményezésére tett javaslatának tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó vezeték- és keresztneve, szállítási címe, e-mail címe és telefonos elérhetősége, ha van ilyen,
  • az eladó pontos leírása,
  • a döntő tények teljes és érthető leírása,
  • annak feltüntetése, hogy a Vevő, mint fogyasztó mit követel,
  • az az időpont, amikor a Vevő mint fogyasztó helyesbítési kéréssel fordult az Eladóhoz, és tájékoztatást kért arról, hogy a vita közvetlenül az Eladóval való rendezése eredménytelen volt,
  • nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a javaslatot az ügyben más alternatív vitarendezési szervhez nem küldték meg, a bíróság vagy választottbíróság nem döntött az ügyben, nem kötöttek közvetítői megállapodást az ügyben, és nem kötöttek alternatív vitarendezést az ügyben a 20. § bek. 1 levél A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény a)-e) pontja szerint.

 
A javaslatot papír formátumban, elektronikus formában vagy szóban lehet benyújtani a jegyzőkönyvben. Ajánlat benyújtásához a Vevő az űrlapot használhatja, amelynek mintája a Vevő számára letölthető az Eladó minisztérium  (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) és az alternatív vitarendezés minden egyes tárgya. A Vevő az ajánlathoz csatolja a vita tárgyához kapcsolódó dokumentumokat, amelyek igazolják az ajánlatban foglalt tényeket.
Alternatív vitarendezést csak az a fogyasztó (természetes személy) vehet igénybe, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése, foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, 20 eurót meghaladó, távollevők között kötött fogyasztói szerződésből eredő vitákra vonatkozik.

Ezek a feltételek 2024.3.01-án lépnek érvénybe.